Oferta

Ubezpieczenia komunikacyjne

OC Komfort

To kompleksowe rozwiązanie, które dzięki systemowi BLS oraz usłudze OC Szybka Wypłata, zapewni Ci pomoc bez względu na to czy będziesz sprawcą czy poszkodowanym w kolizji lub wypadku.

Unikalny program lojalnościowy
Pakiet Stałego Klienta to promocyjne składki na ubezpieczenia dodatkowe lub wyższe sumy ubezpieczenia za tę samą cenę. To oczywiście niejedyne bonusy dla naszych stałych klientów!

OC Szybka Wypłata i BLS
Jesteś poszkodowany w wypadku a masz tylko OC? Nie musisz już szukać kontaktu do ubezpieczyciela sprawcy! Szkodę zgłaszasz w Warcie. My zajmiemy się formalnościami i wypłacimy odszkodowanie. Co ważne, nie stracisz wypracowanych zniżek.

Warta Mobile – rewolucja w likwidacji szkód
Aplikacja WARTA Mobile pozwala w prosty sposób przejść przez proces likwidacji szkody. Na bieżąco możesz sprawdzać co dzieje się w Twojej sprawie. Możesz też kontaktować się z firmą poprzez messengera. Aplikacja ułatwi Ci wymianę dokumentów z Wartą.

Pomoc na miejscu wypadku
Specjalnie przeszkoleni konsultanci dyżurujący 24 godziny na dobę, krok po kroku podpowiedzą co należy zrobić po wypadku lub kolizji. Jeśli będzie taka potrzeba zorganizują holowanie oraz podpowiedzą gdzie znaleźć dobry warsztat współpracujący z Wartą czy parking strzeżony.

Szkody bez zmartwień
Mając OC Komfort zawsze możesz liczyć na naszą pomoc.

AC Standard

Elastyczna oferta, którą możesz dopasować pod względem zakresu oraz ceny do własnych potrzeb i możliwości finansowych.

Ochrona od wszystkich ryzyk
Warta chroni Ciebie od wszystkich zdarzeń losowych oprócz tych, które zostały wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W praktyce oznacza to szerszy i bardziej przejrzysty zakres ochrony od oferowanego na rynku.

Pomoc w razie wypadku
Zadzwoń do nas z miejsca wypadku, a zorganizujemy holowanie twojego auta do 100 km i podpowiemy, gdzie znajduje się najbliższy warsztat. Kupując dodatkowy pakiet assistance otrzymasz wyższy limit na holowanie, pomoc w razie awarii czy możliwość wynajmu auta zastępczego.

Płacisz za to, czego potrzebujesz
Chcesz dostosować polisę do Twoich potrzeb? W AC Standard możesz poszerzać lub zawężać zakres ochrony. Dzięki temu płacisz tylko za te opcje, które potrzebujesz.

Gwarancja utrzymania zniżek mimo szkody
U nas możesz zgłosić szkodę z AC nie tracąc zniżek przy odnawianiu umowy. I to bez względu na jej rozmiary! Dlatego warto zostać z nami dłużej.

Unikalny program lojalnościowy
Po roku bezszkodowej jazdy, klienci odnawiający AC w Warcie, bez dodatkowych opłat otrzymują Pakiet AC Premium. Daje on m.in. preferencyjne warunki płatności składki i specjalną ścieżkę likwidacji szkód.

AC Komfort

Najszerszy na polskim rynku zakres ubezpieczenia Autocasco.

Pomoc na drodze w razie awarii i wypadku
Wraz z AC Komfort możesz otrzymać bezpłatnie Złoty wariant WARTA Moto Assistance, czyli m.in. samochód zastępczy po wypadku lub kradzieży do 5 dni czy holowanie do 200 km w razie awarii, jeśli ma miejsce co najmniej 25 km od domu. Możesz dokupić również szersze warianty Moto Assistance.

Maksymalna ochrona
AC Komfort to najszerszy zakres ubezpieczenia auta: bez udziałów własnych, z naprawą w ASO czy ubezpieczeniem bagażu w cenie. Idealne dla posiadaczy stosunkowo nowych, zadbanych aut.

Unikalny program lojalnościowy
Po roku bezszkodowej jazdy, klienci odnawiający AC w Warcie, bez dodatkowych opłat otrzymują Pakiet AC Premium. Daje on m.in. preferencyjne warunki płatności składki i specjalną ścieżkę likwidacji szkód

Pieniądze na nowe auto po wypadku lub kradzieży
Stała wartość sumy ubezpieczenia przez cały okres polisy. Ubezpieczając nowe auto możesz wybrać również opcję gwarancji utrzymania wartości fakturowej przez trzy lata.

Warta Mobile – rewolucja w likwidacji szkód
Aplikacja WARTA Mobile pozwala w prosty sposób przejść przez proces likwidacji szkody. Na bieżąco możesz sprawdzać co dzieje się w Twojej sprawie. Możesz też kontaktować się z firmą poprzez messengera. Aplikacja ułatwi Ci wymianę dokumentów z Wartą.

Zobacz ogólne warunki ubezpieczenia   arrow icon Zapytaj o szcegóły oferty   arrow icon

Ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - NNW Warta Pomoc w Wypadku

Warta Pomoc w Wypadku to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - obrażenia ciała, jakich doznała osoba ubezpieczona w wyniku NW, rozstrój zdrowia, śmierć, a dodatkowo także następstw nieszczęśliwych wypadków w wyniku - zawału serca i udaru mózgu, chorób tropikalnych, działań wojennych i stanu wyjątkowego.

Dodatkowo - wykupując polisę Warta Pomoc w Wypadku można otrzymać wypłatę świadczenia/odszkodowania: w sytuacji, gdy osoba ubezpieczona całkowicie nie jst zdolna do pacy, gdy Klient jest niezdolny do pracy/nauki przez jakiś czas, refundację kosztów leczenia, dzienne świadczenie szpitalne, refundację kosztów operacji plastycznej, wypłatę świadczenia na opiekę nad dziećmi, czy innymi osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji, a mieszkającymi wspólnie z Klientem - w przypadku jego hospitalizacji, świadczenie na poszpitalną rekonwalescencję, pomoc finansową - jednorazowo, dodatkowo w wysokości 10% sumy ubezpieczenia.

W ramach tej polisy Warta oferuje trzy pakiety: Rodzina, Firma, Podróżnik.
RODZINA - polisa rodzinna, która zapewnia ochronę rodzicom - współmałżonkom i dzieciom.
FIRMA - to oferta skierowana dla właścicieli małych i średnich firm, umożliwiająca korzystne ubezpieczenie wszystkich pracowników.
PODRÓŻNIK - to pakiet usług dla zwolenników i uczestników zorganizowanego wypoczynku (wczasów, wycieczki, kolonii, obozów młodzieżowych, kuracjuszy w sanatoriach itp.)

Ubezpieczenie Warta Travel

Ubezpieczenie to skierowane jest do osób wyjeżdżających za granicę - głównie w celach turystycznych, ale także służbowo i do pracy.

Warta Travel zapewnia pokrycie kosztów leczenia nagłych zachorowań i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wypłaca odszkodowanie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem, do którego doszło za granicą.

Może obejmować bagaż podróżny, usługi assistance - pomoc w podróży, pomoc medyczną i prawną, refundację kosztów w związku z odwołaniem lub wcześniejszym powrotem z zagranicznej imprezy turystycznej, odpowiada za zniszczenie, uszkodzenie lub utratę rzeczy osobistych oraz refundację kosztów akcji ratowniczej osób, które uprawiają alpinizm lub speleologię.

Warta pokrywa również koszty związane z utratą sprzętu narciarskiego, snowboardowego albo windsurfingowego wraz z osprzętem i ekwipunkiem, jak również wydatki związane z poszukiwaniami, udzielnie im pomocy na miejscu i transportem z miejsca zdarzenia osoby ubezpieczonej.

Warta poza granicami kraju pokrywa także niezależnie od wysokości sumy ubezpieczenia koszty transportu chorego oraz transportu zmarłego do kraju, koszty przelotu, opieki i asysty medycznej.

Ubezpieczenie Warta - Europakiet

Pakietowe ubezpieczenie w skład którego wchodzą Warta Travel, Warta Moto - Assistance, Warta Moto - Lex

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej OC - Zawodu

Ubezpieczenie kierowane do ludzi różnych zawodów. Dzięki nim osoby pełniące obowiązki lub wykonujące zawód notariusza, radcy prawnego, doradcy podatkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami, członka zarządu spółki kapitałowej, biegłego rewidenta, geodety, rzeczoznawcy majątkowego, lekarza, aptekarza lub inny zawód medyczny, architekta, projektanta, a także inspektora nadzoru w budownictwie mają możliwość wykupienia polisy i zabezpieczenia się w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywanym przez nich zawodem.

Warta obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną za niewypełnienie lub nienależyte wypełnienie obowiązków zawodowych. Gwarantuje wypłatę odszkodowania, które zrekompensuje straty poniesione przez poszkodowanego w wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w zapisanej w polisie, pokrycie kosztów, które poniesiono, aby zapobiec zwiększeniu szkody, pokrycie kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców, którzy zostali powołani przez Wartę lub za jej zgodą, aby ustalić okoliczności przykrego w skutkach zdarzenia i wielkość strat, czy zniszczeń.

Zobacz ogólne warunki ubezpieczenia   arrow icon Kup on-line   arrow icon

Ubezpieczenia mieszkań, domów

Warta Dom

Jest to polisa, która zabezpiecza przed kradzieżą i zalaniem, huraganem i uderzeniem pioruna, pożarem i powodzią oraz szeregiem innych zniszczeń i strat. Polisa gwarantuje ochronę wyposażenia mieszkania lub domu jednorodzinnego, czyli: sprzętu zmechanizowanego, elektrycznego, audiowizualnego i komputerowego, mebli, dywanów urządzeń domowych, przedmiotów osobistego użytku oraz murów i stałych elementów lokalu. Bezpieczniejsze także będą: garaż, budynki gospodarcze i ogrodzenie. Można także zabezpieczyć się przed dewastacją.

Dodatkowa bezpłatna usługa typu assistance gwarantuje:

Pomoc interwencyjną - czyli zorganizowanie i pokrycie kosztów interwencji specjalistów takich jak m.in.: ślusarz, hydraulik, elektryk, szklarz, dekarz w celu dokonania naprawy w miejscu ubezpieczenia.
Pomoc medyczną - czyli zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej w miejscu pobytu ubezpieczonego lub w najbliższej placówce medycznej.
Infolinia medyczna - czyli całodobowy dostęp do informacji o lekach i rozmowa telefoniczna.

Warta Dom Komfort

Nowoczesne ubezpieczenie majątkowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, charakteryzuje się rozszerzonym zakresem ubezpieczeniowym (all risk) to znaczy, że ubezpieczone przedmioty są chronione od wszystkich ryzyk z wyjątkiem tych, które są wyraźnie wymienione w katalogu wyłączeń.
Dodatkowo można objąć ubezpieczeniem dzieła sztuki, obiekty małej architektury, stałe elementy ogrodzenia jak również psy będące własnością osoby ubezpieczonej.
Również usługi assistance, oprócz wymienionych w ubezpieczeniu WARTA DOM, są rozszerzone o: naprawę sprzętu RTV/AGD/PC, opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, opiekę nad zwierzętami czy naprawę pojazdu mechanicznego lub organizację wszelkiego rodzaju usług np.: rezerwacja biletów.

Ponadto: Zarówno Ubezpieczenie Warta Dom, jak i Warta Dom Komfort, pozwalają na objęcie ochroną w zakresie zdarzeń losowych obiektów znajdujących się w trakcie inwestycji/budowy. Ubezpieczenia te mogą służyć jako zabezpieczenia kredytu hipotecznego.

Warta Dom Letniskowy

W ramach polisy Warta zabezpiecza dom letniskowy jako budynek łącznie z jego instalacją, elementami konstrukcyjnymi i wykończeniowymi oraz meble, odzież, urządzenia i przedmioty gospodarstwa domowego, sprzęt sportowy, turystyczny czy rehabilitacyjny, budynki gospodarcze i garaże położone na terenie działki obok domu letniskowego, a także cały znajdujący się w nich dobytek - typowy dla działkowiczów narzędzia i urządzenia do uprawy działki. Ochrona Warty - w zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia - obejmuje skutki pożaru, huraganu, powodzi oraz zniszczenia, kradzieży z włamaniem i rabunkiem oraz zniszczenia, których dopuścił się złodziej w trakcie kradzieży.

Zobacz ogólne warunki ubezpieczenia   arrow icon Kup on-line   arrow icon

Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenie Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rabunku

Ubezpieczeniem mogą być objęte środki obrotowe, środki trwałe, przedmioty przyjęte od osób trzecich do naprawy, remontu, czyszczenia, prania, a także przyjęte do sprzedaży komisowej, wartości pieniężne, mienie osobiste pracowników, nakłady inwestycyjne na remonty kapitalne, adaptacyjne, wykończeniowe wnętrz.

Warta udziela ochrony ubezpieczeniowej w razie utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia, do których doszło na skutek dokonanej lub upiłowanej kradzieży z włamaniem i rabunku. Zakres ochrony ubezpieczeniowej może być rozszerzony o ubezpieczenie skrytek depozytowych ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia od utraty wartości pieniężnych.

Ubezpieczenia Mienia od Zdarzeń Losowych

Nowoczesna formuła zakresu ubezpieczenia (do wybory przez Klienta) od zakresu podstawowego - ogień do zakresu "all risk" tj. od wszystkich zdarzeń wzbogacona dodatkowo o 13 klauzul dodatkowych.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być budynki, wyposażenie, urządzenia, zapasy, środki obrotowe, niskocenne składniki mienia, nakład inwestycyjne na remonty adaptacyjne, wnętrzarskie, mienie prywatne pracowników Ubezpieczonego i inne.

Kompleksowa Ochrona Małych i Średnich Przedsiębiorstw
"Warta - Ekstrabiznes"

Jest to oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą. W ramach pakietu ubezpieczyć można majątek od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem oraz sprzęt elektroniczny, utratę danych i oprogramowania, dewastację, mienie w transporcie, szyby i inne przedmioty od stłuczenia, odpowiedzialność cywilną, dodatkowe koszty spowodowane zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową.

Zobacz ogólne warunki ubezpieczenia   arrow icon Zapytaj o szcegóły oferty   arrow icon